آیه حفظی امروز

sample-ad

او قبل از همه‌چیز وجود داشت و همه‌چیز به وسیلهٔ او با هم ارتباط پیدا می‌کند. او سر و منشاء بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه‌چیز مقام اول را داشته باشد.

کولسیان ۱:۱۷ – ۱۸

 

 

sample-ad

POST A COMMENT.