آیه حفظی امروز

sample-ad

بنابراین ای برادران عزیز من، پابرجا و استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید؛ زیرا می‌دانید که زحمات شما در خدمت او بی‌نتیجه نخواهد بود.

اول قرنتیان ۱۵:۵۸

sample-ad

POST A COMMENT.