اطاعت خدا

sample-ad

فقط خدا را بپرست وتنها اورا اطاعت کن.                متی IMG-20160523-WA0012۴:۷

POST A COMMENT.