اعتقادات(گناه نخستین)

sample-ad

مسیحیان معتقدند انسان در خلقت اولیه اش پاک و مقدس آفریده شد ولی پس از گناه آدم این پاکی از وی گرفته شد و طبیعتش بیمار یا فاسد گشت و این انسان توانائی برای نجات نداشت و در حالت قهر با خدا قرار داشت و برای برقراری آشتی با خدا و بازگشت طبیعت اولیه از گناه کافی نبود و باید کفاره­ای داده می­شد از آنجا که انسان سقوط کرده توان پرداخت کفاره را نداشت خداوند یگانه فرزند خود مسیح که همذات با خدا بود را فرستاد تا در میان بشر زندگی کند و سپس مصلوب شود تا خود را فدای گناهان بشریت بگرداند و بعد از مرگ مسیح حالت دوستی بین خدا و بشر حاصل شد و هر کس که به مسیح ایمان آورد گناهانش بخشیده می شود.

sample-ad

POST A COMMENT.