انجیل متی (گزیده ای)

sample-ad

خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.

خوشا به حال ماتم‌زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت.

خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد.

خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشت‌اند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.

خوشا به حال پاک‌دلان، زیرا خدا را خواهند دید.

خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می‌کنند، زیرا اینان فرزندان خدا نامیده خواهند شد.

خوشا به حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد.

(انجیل متی،۱۰- ۱ :۵)

**************

خداوند را بی‌جهت آزمایش مکن.

(انجیل متی، ۷ : ۴)

***********

فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن.

(انجیل متی، ۱۰ : ۴)

***********

نان نمی‌تواند روح انسان را سیر کند! بلکه فقط کلام خداست که می‌تواند نیاز درونی او را برآورده سازد.

(انجیل متی، ۴ : ۴)

***********

ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رسانند و یا دزد آن را برباید. ثروت‌تان را در آسمان بیندوزید، در جایی که از بید و زنگ و دزد خبرینیست. اگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دل‌تان نیز در آن‌جا خواهد بود.

(انجیل متی، ۲۱- ۱۹ : ۶)

***********

چشم، چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو پاک باشد، تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد، تمام وجودت هم در تاریکیعمیقی فرو خواهد رفت.

(انجیل متی، ۲۳ -۲۲ : ۶)

نمی‌توانی به دو ارباب خدمت کنی، باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی‌توانی هم بنده‌ی خدا باشی و هم بنده‌ی پول.

(انجیل متی، ۲۴ : ۶)

پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک غصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن، بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟

به پرندگان نگاه کنید، غصه ندارند که چه بخورند. نه می‌کارند و نه درو می‌کنند ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم می‌سازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگانارزش ندارید؟ آیا غصه خوردن می‌تواند یک لحظه عمرتان را طولانی‌تر کند؟

و چرا برای لباس و پوشاک غصه می‌خورید؟ به گل‌های سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید، آنها برای لباس غصه نمی‌خورند. با این حال به شما می‌گویم که سلیمان هم با تمامشکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبائی این گل های صحرایی نپوشید. پس اگر خدا در فکر گل‌هایی است که امروز هستند و فردا از بین می‌روند، چقدر بیشتر در فکر شماست، ایکم ایمانان.

پس غصه‌ی خوراک و پوشاک را نخورید چون بی‌ایمانان در باره‌ی این چیزها دائماً فکر می‌کنند و سخن می‌گویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملاً می‌داند شما به چهنیاز دارید. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه‌ی این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.

پس غصه‌ی فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز می‌باشد. مشکلات هر روز برای همان روز کافی‌ست، لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز به آن بیفزائید.

(انجیل متی، ۳۴-۲۵: ۶)

***********

از کسی ایراد نگیرید، تا از شما نیز ایراد نگیرند. زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید، همان‌گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت می‌بینی اما تیر چوب را درچشم خودت نمی‌بینی؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی، اجازه بده پر کاه را از چشمت در آورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی.

(انجیل متی، ۵- ۱ : ۷)

***********

مرواریدهای خود را نزد خوک‌ها نگذارید چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی‌باشند. آنها مرواریدها را لگد مال می‌کنند و برگشته و به شما حمله ور خواهند شد. به همین ترتیبچیزهای مقدس را در اختیار انسان‌های بدکار نگذارید.

(انجیل متی، ۶ : ۷)

***********

بخواهید تا به شما داده شود. بجوئید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود. زیرا هر که چیزی بخواهد به‌دست خواهد آورد. و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی‌ست در بزنید که دربروی‌تان باز می‌شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می‌دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، به او مار می‌دهد؟ پس شما که این‌قدر سنگدل و گناهکار هستید، بهفرزندان‌تان چیزهای خوب می‌دهید. چقدر بیشتر پدر آسمانی‌تان برکات خود را به شما خواهد بخشید. اگر از او بخواهید.

پس آن‌چه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه‌ی تورات و کتب انبیاء.

(انجیل متی، ۱۲- ۷ : ۷)

***********

فقط با عبور از در تنگ می‌توان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم می‌رود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه‌ی کسانی که آن راه را می‌روند، به‌راحتیمی‌توانند داخل شوند. دری که به زندگی جاودان باز می‌شود، کوچک است و راهش نیز باریک، و تنها عده‌ی کمی می‌توانند به آن راه یابند.

(انجیل متی، ۱۴ : ۷)

***********

گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد، به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده‌ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنانی می‌توانند به حضور خدابرسند که اراده‌ی پدر آسمانی را به‌جا آورند.

(انجیل متی، ۲۱: ۷)

***********

عیسی مسیح به شاگردان خود می‌گوید: شما را هم‌چون گوسفندان در میان گرگان می‌فرستم، پس مثل مار، هشیار باشید و مثل کبوتر، بی‌آزار…

(انجیل متی، ۱۶ : ۱۰)

***********

نترسید از کسانی که می‌توانند فقط بدن شما را بکشند ولی نمی‌توانند به روح‌تان صدمه‌ای بزنند. از خدا بترسید که قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلاک کند…

(انجیل متی، ۲۸: ۱۰)

***********

قیمت یک گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز. ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی‌افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگراننباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک‌های دنیا ارزش دارید.

(انجیل متی، ۳۱ – ۲۹ : ۱۰)

***********

… در این دنیا حکمرانان بر مردم آقایی می‌کنند و رؤسا به زیر دستان خود دستور می‌دهند، ولی شما چنین نباشید. اگر کسی از شما می‌خواهد در میان شما از همه بزرگ‌تر باشد،باید خدمتگزار همه باشد. و اگر می‌خواهد مقامش از همه بالاتر باشد، باید غلام همه باشد، چون من که مسیحم نیامدم تا به من خدمت کنند، من آمدم تا به مردم خدمت کنم وجانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم.

(انجیل متی، ۲۸ – ۲۵ :۲۰)

***********

خداوند را که خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهم‌ترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه‌ی خود رادوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. تمام احکام خدا و گفتار انبیاء در این حکم خلاصه می‌شود و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام داده‌اید.

(انجیل متی، ۴۰ – ۳۷ : ۲۲)

***********

هر چه بیشتر به مردم خدمت کنید، بزرگ‌تر خواهید بود زیرا بزرگی در خدمت کردن است. کسی که خود را بزرگ می‌پندارد، پست و کوچک خواهد شد. و کسی که فروتن باشد، بزرگو سربلند خواهد گشت.

(انجیل متی، ۱۲- ۱۱: ۲۳)

***********

… هیچ کس را در روی زمین پدر، نگوئید چون شما یک پدر آسمانی دارید که خداست. و نگذارید کسی شما را “پیشوا” بخواند، چون یک پیشوا دارید که مسیح باشد.

(انجیل متی، ۱۰- ۹: ۲۳)

ندانم

sample-ad

POST A COMMENT.