توبه.انجیل.ایمان

خرداد ۵, ۱۳۹۵ 0

توبه ، انجیل ، ایمان     عیسی بعد از دستگیری یحیی تعمید دهنده خدمتش را در جهان با این جمله معروف شروع کرد : […]

فرقه ها

خرداد ۴, ۱۳۹۵ 0

فرقه ها در زمان مسیح همه مسیحیان یکی بودند اما پس از وی بر اثر جریانات تاریخی مختلف به فرقه های متعددی تقسیم شدند سه […]

اعتقادات(گناه نخستین)

خرداد ۴, ۱۳۹۵ 0

مسیحیان معتقدند انسان در خلقت اولیه اش پاک و مقدس آفریده شد ولی پس از گناه آدم این پاکی از وی گرفته شد و طبیعتش […]

اعتقادات (تثلیث)

خرداد ۴, ۱۳۹۵ 0

تثلیث تثلیث از اصول اعتقادات مسیحیان به شمار میرود و تمام مسیحیان باید به آن معتقد باشند تثلیث یعنی اینکه ۱.سه شخص(اقنوم ) هستند که […]

آیین کیلیسایی

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

کلمهٔ آیین در زبان ارمنی به معنای ‹‹راز›› نیز می آید و مفهوم دینی آن عبارت است از دریافت ندیده ها و یا نشان مرئی […]

انجیل متی (گزیده ای)

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم‌زدگان، زیرا ایشان […]

فروتنی:رستگاری نزد خدا

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

هرچه بیشتر به مردم خدمت کنید،بزرگتر خواهید بود زیرا بزرگی در خدمت کردن است.کسی که خود را بزرگ میپندارد پست وکوچک خواهد شد.و کسی که […]

1 2 3 4 5 8