به دوش کشیدن بار گناهان انسان ها

sample-ad

IMG_20160907_173711
با وجودی که عیسی مسیح خداوند، بار گناهان ما را بدوش گرفت، و ما را نجات داد.
با این وجود گاهی مشکلات و زحمات بروی ما انباشته می شود، و بعضی اوقات احساس می کنیم که نیاز شدید داریم که استراحت کنیم و یا بدنی که خسته و بیمار است دارو و درمانی بجوئیم.
ولی فراموش نشود که خدا ما را خوانده تا بار غم را با او در میان بگذاریم، و او بار غم ما را بدوش خود حمل می کند.
و او به ما آرامش می بخشد.
به کسی که خسته است و توان می بخشد به کسانی که دلش بارغم دارد.
در متی فصل ۱۱ آیات ۲۸ و ۲۹ می خونیم که

بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.
و در این آیه دیدم که عیسی مسیح شخصن از ما دعوت کرده تا بسمتش بریم.
آیا مایل هستید که دعوتش را بپذیرید ؟
من دعوتشو می پذیرم و میگم آمین
شما طور ؟
شکرت ای خداوند که مشکلات و خستگیهای من را بر دوش خود حمل می کنی، تو بخشنده و مهربانی، تو خدای ما و نجات دهنده ما هستی خداوندا کمک کن تا برای تو و با تو زندگی کنیم
خداوندا از من اونی بساز که تو میخاهی
ای پدر از من برای پیشبرد اهدافت استفاده کن.
در نام عیسی مسیح آمین.

Website Comments

POST A COMMENT.