قرون وسطی

قرون وسطی یا سده‌های میانه، نام یکی از چهار دوره‌ای است که برای تقسیم‌بندی تاریخ اروپا استفاده می‌شود. این چهار دوره عبارت بودند از۱- دوران کلاسیک باستان۲- قرون وسطی ۳- دوران رنسانس ۴- دوران جدید یا مدرن که از ۱۶۰۰ میلادی شروع می‌شود.

دوره قرون وسطی بیش از ۱۰۰۰ سال (۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی ) به طول انجامید و یکی از سیاهترین دوره های تاریخ اروپا به شمار میرود ؛ از ویژگی‌های آن تاریک اندیشی، اختناق و حاکمیّت اولیاء و اصحاب دین در مناصب مختلف است. در این دوران ، کلیسا بر تمام جامعه سیطره انداخته و هیچ حرکتی خارج از چهارچوب این نهاد قابل قبول نبود.کلیسا نوعی اقتدار همه گیر داشت و همه را تحت نظارت و کنترل دقیق خود داشت.

این دوره را میتوان زمینه ساز عصر رنسانس و بیداری اندیشه دانست که با ظلم بیش از حد پدران کلیسا بر آماده سازی زمینه به وجود آمدن این دوران سرعت بخشید