• No Picture

  فروتن شدن

  تحمل تحقیرها    !!!!!!!!!!!!!!!!!   چند روز پیش، افتخار داشتم با خادمی قدیمی صحبت کنم.  بحث به اینجا کشید که چگونه می‌توانیم فروتن شویم.  او […]

 • ۳۸۱

  طریقه دعا کردن

  ?در وقت دعا ارتباط را برقرار کنید و فکر نکنید که حتما باید کلمات خاصی بکار بگیرید، ویا شبیه کسی که کشیش و یا در […]

 • Reuters-Iran-Christian-church-worshippers-photog-Morteza-Nikoubazl

  توبه چیست؟؟؟

  توبه چیست؟ توبه نه تنها به معنی احساس تاسف شخص از مبادرت به گناه است بلکه به معنی بازگشت و ترک آن گناه نیز هست. […]

 • sunset-girl-1024x640

  نامه ای از طرف پدر

    فرزندعزیزم   شاید تو مرا نمی شناسی ، ولی من همه چیز را در باره تو میدانم (مزمور ۱:۱۳۹ ) من نشستن و برخاستن […]

آخرین مقاله

فروتن شدن

آذر ۷, ۱۳۹۵ 0

تحمل تحقیرها    !!!!!!!!!!!!!!!!!   چند روز پیش، افتخار داشتم با خادمی قدیمی صحبت کنم.  بحث به اینجا کشید که چگونه می‌توانیم فروتن شویم.  او […]