شماره های اضطراری

sample-ad

images-3موقع شک:رومیان۱۷:۱۰

وقت بیماری:اشعیا۶:۵۳

وقت افسردگی:مزمور۱۸:۳۴

POST A COMMENT.