شماره های اضطراری

آموزش
140
0
sample-ad

وقت نگرانی:اول پطرس ۷:۵

موقع ترس:اشعیا۱۰:۴۱

وقت وسوسه:اول قرنیان۱۳:۱۰

 

sample-ad

POST A COMMENT.