طریقه دعا کردن

sample-ad

?در وقت دعا ارتباط را برقرار کنید و فکر نکنید که حتما باید کلمات خاصی بکار بگیرید، ویا شبیه کسی که کشیش و یا در رشد بالاتری هست دعا کنید.

 

?همچنین ما برای این کار نیاز به مکان و زمان خاصی نداریم،در منزل،در کلیسا،قبل از خواب،هنگام انجام امور روزانه و در زمانی که در رفت و آمد برای رسیدن به مقصدی هستیم  میتوانیم دعا کنیم.

 

?دعای ما نباید مانند ورد تکراری و از روی انجام وظیفه یا واجبات باشد که مدام تکرار کنیم،

 

?در انجیل متی باب ۶ آیه ۷ میخوانیم:

وقتی دعا میکنی،مانند کسی که خدای حقیقی را نمیشناسد ورد های بی معنی تکرار نکنید.

 

?درواقع مهم آن است که آنچه در قلبمان است را به خدا بگوییم و میتوانیم همانطور که با دوستان و عزیزان خود  ارتباطی راحت و صمیمی داریم با پدر آسمانی خود هم به همین سادگی وارد صحبت و گفتو شنود باشیم .

 

?همانطور که نمونه ای از دعا در انجیل وجود دارد که عیسی به شاگردانش آموخت:

 

?ای پدر ما که در آسمانی،

نام تو مقدس باد.

پادشاهی تو بیاید.

اراده تو  چنانکه در آسمان مورد اجراست،بر زمین نیز اجرا شود.

نان روزانه ما را امروز نیز به ما عطا فرما.

خطا های ما را بیامرز چنانکه ما نیز آنان که به ما بدی کردند را،میبخشیم.

ما را از وسوسه ها دورنگاه دار و از شیطان حفظ نما؛

زیرا پادشاهی و قدرت و جلال، تا ابد از آن توست.

?آمین?

 

(رجوع شود به انجیل متی،فصل ۶)

sample-ad

POST A COMMENT.