به دوش کشیدن بار گناهان انسان ها

IMG_20160907_173711
با وجودی که عیسی مسیح خداوند، بار گناهان ما را بدوش گرفت، و ما را نجات داد.
با این وجود گاهی مشکلات و زحمات بروی ما انباشته می شود، و بعضی اوقات احساس می کنیم که نیاز شدید داریم که استراحت کنیم و یا بدنی که خسته و بیمار است دارو و درمانی بجوئیم.
ولی فراموش نشود که خدا ما را خوانده تا بار غم را با او در میان بگذاریم، و او بار غم ما را بدوش خود حمل می کند.
و او به ما آرامش می بخشد.
به کسی که خسته است و توان می بخشد به کسانی که دلش بارغم دارد.
در متی فصل ۱۱ آیات ۲۸ و ۲۹ می خونیم که

بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.
و در این آیه دیدم که عیسی مسیح شخصن از ما دعوت کرده تا بسمتش بریم.
آیا مایل هستید که دعوتش را بپذیرید ؟
من دعوتشو می پذیرم و میگم آمین
شما طور ؟
شکرت ای خداوند که مشکلات و خستگیهای من را بر دوش خود حمل می کنی، تو بخشنده و مهربانی، تو خدای ما و نجات دهنده ما هستی خداوندا کمک کن تا برای تو و با تو زندگی کنیم
خداوندا از من اونی بساز که تو میخاهی
ای پدر از من برای پیشبرد اهدافت استفاده کن.
در نام عیسی مسیح آمین.

محل تبلیغات

MH Themes

2دیدگاه برای به دوش کشیدن بار گناهان انسان ها

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*