عیسی مسیح کیست؟‏

عیسی مسیح
68
0
sample-ad

آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

 فصل چهارم

عیسی مسیح کیست؟‏

  • یَهُوَه چه وظیفه‌ای به عیسی مسیح واگذار کرد؟‏

  • عیسی پیش از آنکه به صورت انسان متولّد شود کجا زندگی می‌کرد؟‏

  • عیسی چه شخصیتی داشت؟‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ چرا دانستن نام یک شخص به این معنی نیست که او را می‌شناسیم؟‏ ب)‏ مردم جهان در مورد عیسی چه نظرات متفاوتی دارند؟‏

بسیاری در دنیا برای خود شهرتی کسب کرده‌اند.‏ شهرت برخی به شهر یا کشورشان محدود می‌شود و برخی از معروفیت جهانی برخوردارند.‏ شاید شما هم نام بعضی از آنان را بدانید.‏ اما دانستن نام یک شخص به این معنی نیست که او را می‌شناسیم و با گذشتهٔ او و جزئیات شخصیت وی آشنا هستیم.‏

۲ عیسی مسیح ۲۰۰۰ سال پیش می‌زیست.‏ با این حال،‏ بسیاری از مردم جهان نام او را شنیده‌اند و تا حدّی او را می‌شناسند.‏ ولی کسانی که حقیقتاً با شخصیت او آشنا هستند اندکند.‏ بعضی از مردم گمان می‌کنند که او تنها انسانی دلسوز و مهربان بود.‏ برخی او را فقط یک پیامبر می‌دانند و گروهی دیگر او را خدای خود می‌شمارند و پرستشش می‌کنند.‏

۳.‏ چرا شناخت یَهُوَه خدا و عیسی مسیح اهمیت دارد؟‏

۳ شناخت عیسی اهمیت بسیار دارد.‏ در کتاب مقدّس آمده است که انسان زمانی به حیات جاودان دست می‌یابد که خدای واحدِ حقیقی و فرستادهٔ او عیسی مسیح را بشناسد.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۳‏)‏ آری،‏ شناخت یَهُوَه خدا و عیسی مسیح راه دستیابی به زندگی جاودانی در بهشت روی زمین است.‏ (‏یوحنّا ۱۴:‏۶‏)‏  عیسی راه زندگی و اینکه چگونه باید با دیگران رفتار کنیم را به ما می‌آموزد.‏ (‏یوحنّا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ در فصل اوّل این کتاب مختصری به آنچه کتاب مقدّس در مورد خدا گفته است پرداختیم.‏ در این فصل به آنچه در مورد عیسی می‌گوید خواهیم پرداخت.‏

مسیح موعود

۴.‏ کلمهٔ مسیح به چه معنی است؟‏

۴ در کتاب مقدّس لقب «مسیح» به معنی «مسح شده» است.‏ «مسیح» به زبان عبری و «کَرِسْتُس» به زبان یونانی یعنی کسی که از طرف خداوند برای منظور خاصّی انتخاب شود.‏ قرن‌ها پیش از تولّد عیسی،‏ یَهُوَه در کتاب مقدّس وعده داد که مسیح را به منظور نجات بشر خواهد  فرستاد.‏ پیش از تولّد عیسی،‏ بسیاری چشم‌انتظار ظهور مسیح بودند.‏ در فصل‌های بعدی این کتاب به نقش پراهمیت مسیح برای تحقق یافتن وعده‌های خداوند اشاره خواهیم کرد.‏ همچنین خواهیم دید که در حال حاضر عیسی چه برکاتی نصیب ما انسان‌ها می‌سازد.‏

۵.‏ شاگردان عیسی از چه موضوعی اطمینان کامل داشتند؟‏

۵ در قرن اوّل مسیحی،‏ شاگردان عیسای ناصری تردیدی نداشتند که او همان مسیح یعنی نجات‌دهنده‌ای است که پیامبران یَهُوَه پیشگویی کرده بودند.‏ (‏یوحنّا ۱:‏۴۱‏)‏ یکی از آن‌ها به نام شمعون پِطْرُس به عیسی گفت:‏ «تویی مسیح.‏» (‏متّیٰ ۱۶:‏۱۶‏)‏ چرا شاگردان عیسی تا این حد مطمئن بودند که او مسیح موعود است و ما چگونه می‌توانیم از این امر اطمینان داشته باشیم؟‏

۶.‏ یَهُوَه چگونه به افراد باایمان کمک کرد تا مسیح را شناسایی کنند؟‏

۶ پیامبران خدا که پیش از عیسی می‌زیستند نشانه‌هایی را برای شناسایی مسیح شرح داده بودند.‏ این نشانه‌ها کمکی بود تا مردم مسیح یعنی نجات‌دهندهٔ موعود را شناسایی کنند.‏ برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌زنیم.‏ تصوّر کنید می‌خواهید به استقبال کسی در ایستگاه قطار بروید.‏ کسی که تا به حال ندیده‌اید.‏ بدون شک دانستن بعضی از مشخصات او به شما کمک خواهد کرد تا او را شناسایی کنید.‏ به همین شکل یَهُوَه از طریق پیامبران خود در کتاب مقدّس کارها و رویدادهای زندگی مسیح را با ذکر جزئیات توصیف کرده است.‏ تحقق یافتن این پیشگویی‌های متعدد،‏ شناسایی مسیح را برای باایمانان ممکن می‌سازد.‏

۷.‏ دو نمونه از پیشگویی‌هایی که در مورد عیسی تحقق یافت کدامند؟‏

۷ در ادامه به دو نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنیم.‏ اوّل آنکه هفتصد سال پیش از تولّد عیسی،‏ میکاه،‏ پیامبر یَهُوَه پیشگویی کرده بود که مسیح موعود در بیت‌لَحَم،‏ شهر کوچکی در سرزمین یهودا،‏ متولّد خواهد شد.‏ (‏میکاه ۵:‏۲‏)‏ عیسی در همین شهر متولّد شد.‏ (‏متّیٰ ۲:‏۱،‏ ۳-‏۹‏)‏ دوّمین نمونه آن است که قرن‌ها پیش از ظهور مسیح،‏ در پیشگویی دانیال ۹:‏۲۵ می‌خوانیم که زمان  ظهور مسیح سال ۲۹ م.‏ خواهد بود.‏ * تحقق چنین پیشگویی‌هایی ثابت می‌کند که عیسی همان مسیح موعود است.‏

هنگام تعمید عیسی،‏ روح خدا همچون کبوتری بر او نازل می‌شود و ثابت می‌شود که او مسیح موعود است

عیسی هنگام تعمیدش به عنوان مسیح منصوب شد

۸،‏ ۹.‏ در هنگام تعمید عیسی چگونه ثابت شد که او همان مسیح موعود است؟‏

۸ گواه دیگری که برای مسیح بودن عیسی وجود دارد مربوط به رویدادی است که در پایان سال ۲۹ م.‏ رخ داد.‏ در آن سال عیسی نزد یحیای تعمید دهنده رفت تا به دست او در رود اردن تعمید بگیرد.‏ یَهُوَه به یحیی نشانه‌ای داد.‏ او گفت آن کس که روح خدا در هنگام تعمید بر او فرود آمد،‏ بدان که او همان مسیح موعود است.‏ یحیی با چشم خود دید که در هنگام تعمیدِ عیسی روح خدا بر او قرار گرفت و آوای خدا را نیز شنید که عیسی را پسر خود خواند.‏ (‏یوحنّا ۱:‏۳۲-‏۳۴‏)‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «اما عیسی چون تعمید یافت،‏ فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده،‏ بر وی می‌آید.‏ آنگاه خطابی از آسمان در رسید که ‹این است پسر حبیب من که از او خوشنودم.‏›» (‏متّیٰ ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ از هنگامی که روح خدا یعنی نیروی فعال او بر عیسی ریخته شد،‏ او مسیح خدا شد؛‏ یعنی از طرف خدا انتخاب شد تا در آینده پادشاهی و رهبری را بر عهده گیرد.‏—‏اِشَعْیا ۵۵:‏۴‏.‏

۹ تحقق یافتن پیشگویی کتاب مقدّس و اینکه یَهُوَه عیسی را منتخب خود خواند به روشنی ثابت می‌کند که عیسی همان مسیح است.‏ اما کتاب مقدّس به دو پرسش مهم دیگر نیز در بارهٔ عیسی مسیح پاسخ می‌گوید:‏ اوّل آنکه خلقت عیسی به چه صورت بوده است و دوّم آنکه او چه شخصیتی داشت؟‏

خلقت عیسی به چه صورت بود؟‏

۱۰.‏ بر طبق آیات کتاب مقدّس عیسی پیش از تولّدش به صورت انسان در کجا زندگی می‌کرد؟‏

۱۰ در کتاب مقدّس آمده است که عیسی پیش از آنکه به صورت انسان  متولّد شود به صورت فرشته نزد خدا در آسمان زندگی می‌کرد و به او بسیار نزدیک بود.‏ میکاه در همان آیه‌ای که محل تولّد مسیح یعنی بیت‌لَحَم را پیشگویی کرد نوشت که مسیح از زمان‌های بسیار دور هستی داشته است.‏ (‏میکاه ۵:‏۲‏)‏ عیسی خود نیز بارها اشاره کرد پیش از آنکه به صورت انسان متولّد شود در آسمان زندگی می‌کرده است.‏—‏یوحنّا ۳:‏۱۳؛‏ ۶:‏۳۸،‏ ۶۲ خوانده شود؛‏ یوحنّا ۱۷:‏۴،‏ ۵‏.‏

۱۱.‏ چگونه کتاب مقدّس نشان می‌دهد که عیسی عزیزترین پسر یَهُوَه است؟‏

۱۱ عیسی عزیزترین پسر یَهُوَه است زیرا به نوشتهٔ کتاب مقدّس او نخستین موجودی بود که یَهُوَه خلق کرد.‏ * (‏کُولُسیان ۱:‏۱۵‏)‏ همچنین تنها او در کتاب مقدّس ‹پسر یگانهٔ خدا› نامیده شده است.‏ (‏یوحنّا ۳:‏۱۶‏)‏ زیرا یَهُوَه مستقیماً او را خلق نمود و تنها مخلوقی است که یَهُوَه در آفرینش موجودات دیگر از او استفاده کرد.‏ (‏کُولُسیان ۱:‏۱۶‏)‏ علاوه بر این،‏ یَهُوَه پیام‌ها و فرمان‌های خویش را از طریق او به فرشتگان دیگر و انسان‌ها می‌رسانید.‏ به همین سبب عنوان دیگری که کتاب مقدّس به عیسی مسیح می‌دهد «کلمه» است.‏—‏یوحنّا ۱:‏۱۴‏.‏

۱۲.‏ چرا عیسی با خدا برابر نیست؟‏

۱۲ برخی معتقدند که عیسی با خدا برابر است.‏ این اعتقاد بر خلاف کتاب مقدّس است.‏ همان طور که پیش از این گفتیم یَهُوَه خالق عیساست.‏ پس زندگی عیسی نیز مانند هر مخلوق دیگری که یَهُوَه خلق کرده زمانی آغاز شده است.‏ فقط خداست که آغازی ندارد و همیشه بوده و هست و خواهد بود.‏ (‏مزمور ۹۰:‏۲‏)‏ آیا ممکن است که خالق و مخلوق یکی باشند؟‏ قطعاً خیر.‏ عیسی نیز هیچ گاه ادعای برابری با خدا نکرد و همیشه یَهُوَه را بسیار والاتر و برتر از خود می‌شمرد.‏ در کتاب مقدّس با صراحت بر این موضوع  تأکید شده است.‏ ‏(‏یوحنّا ۱۴:‏۲۸ خوانده شود؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ آری یَهُوَه،‏ «قادر مطلق» و خدای متعال است و همتایی ندارد.‏—‏پیدایش ۱۷:‏۱‏.‏ *

۱۳.‏ چرا به گفتهٔ کتاب مقدّس عیسی صورت و مظهر خدای نادیدنی است؟‏

۱۳ عیسی میلیاردها سال،‏ پیش از آفرینش زمین و ستارگان نزد یَهُوَه پروردگار عالَم در آسمان به سر برده بود و در طی این مدت طولانی پیوند و وابستگی ناگسستنی بین او و یَهُوَه پدید آمد.‏ (‏یوحنّا ۳:‏۳۵؛‏ ۱۴:‏۳۱‏)‏ به همین خاطر،‏ شخصیت او به خوبی منعکس‌کنندهٔ شخصیت یَهُوَه است و کتاب مقدّس او را صورت و مظهر خدای نادیدنی می‌نامد.‏ (‏کُولُسیان ۱:‏۱۵‏)‏ آری،‏ همان طور که انسان از بسیاری جهات شبیه پدرش است،‏ این پسر آسمانی نیز خصوصیات و شخصیت پدرش را منعکس می‌کند.‏

۱۴.‏ تولّد نخست‌زادهٔ خدا بر روی زمین چگونه بود؟‏

۱۴ پسر یگانهٔ یَهُوَه با کمال میل آسمان را ترک گفت و به صورت انسان متولّد شد.‏ ولی شاید از خود بپرسید که چگونه ممکن است یک فرشته به صورت انسان تولّد یابد؟‏ یَهُوَه برای انجام این کار دست به معجزه زد.‏ او کاری کرد که زندگی نخست‌زاده‌اش به رحم دوشیزه‌ای یهودی به نام مریم منتقل شود.‏ به این ترتیب عیسی به دنیا آمد.‏ او پدری انسانی نداشت و از هر جهت کامل بود.‏—‏لوقا ۱:‏۳۰-‏۳۵‏.‏

عیسی چه شخصیتی داشت؟‏

عیسی در خانه‌ای به مردم موعظه می‌کند

۱۵.‏ چگونه می‌توانیم از طریق عیسی یَهُوَه را بهتر بشناسیم؟‏

۱۵ کارها و تعالیم عیسی در طول زندگی‌اش بر روی زمین،‏ ما را با شخصیت او آشنا می‌سازد.‏ در واقع شناخت شخصیت عیسی به معنی شناخت شخصیت یَهُوَه است.‏ زیرا عیسی آیینهٔ تمام نمای شخصیت پدر آسمانی خود یَهُوَه،‏ بود.‏ او خود خطاب به یکی از شاگردانش گفت:‏ «کسی  که مرا دید،‏ پدر را دیده است.‏» (‏یوحنّا ۱۴:‏۹‏)‏ در چهار انجیل یعنی انجیل متّیٰ،‏ انجیل مَرقُس،‏ انجیل لوقا و انجیل یوحنّا سرگذشت زندگی،‏ فعالیت‌ها و خصوصیات اخلاقی عیسی مسیح ذکر شده است.‏

۱۶.‏ پیام عیسی در درجهٔ اوّل چه بود و تعالیم او از جانب کیست؟‏

۱۶ عیسی معلّم و استادی بزرگ بود.‏ (‏یوحنّا ۱:‏۳۸؛‏ ۱۳:‏۱۳‏)‏ پیام او در درجهٔ اوّل،‏ رساندن مژدهٔ «ملکوت» خدا به مردم بود.‏ این ملکوت،‏ حکومتی است پادشاهی در آسمان که بر سراسر زمین حکمرانی خواهد کرد و انسان‌های مطیع را غرق نعمت خواهد ساخت.‏ (‏متّیٰ ۴:‏۲۳‏)‏ عیسی خود می‌گفت آنچه تعلیم می‌دهد از خود او نیست بلکه از طرف خداست که او را فرستاده است.‏ (‏یوحنّا ۷:‏۱۶‏)‏ او می‌دانست پدرش مایل است انسان‌ها پیام شادی‌بخش ملکوت را بشنوند.‏ در فصل هشتم در مورد ملکوت یَهُوَه و دست‌آوردهای آن بیشتر خواهیم آموخت.‏

عیسی به ماهیگیری موعظه می‌کند

۱۷.‏ عیسی در کجا به مردم آموزش می‌داد و چرا همهٔ وقت و نیروی خود را صرف این کار می‌کرد؟‏

۱۷ عیسی در شهرها و دهکده‌ها،‏ در کوچه و بازار و در خانه‌ها به مردم راه زندگی و خداشناسی را می‌آموخت.‏ او انتظار نداشت مردم نزد او بروند بلکه خود پیشقدم می‌شد و نزد آن‌ها می‌رفت.‏ (‏مَرقُس ۶:‏۵۶؛‏ لوقا ۱۹:‏۵،‏ ۶‏)‏ چرا عیسی وقت و نیروی خود را صرف گفتگو با مردم و آموزش آن‌ها می‌کرد؟‏ زیرا این خواست خدا بود که عیسی چنین کند و او همواره خواست پدرش را به انجام می‌رساند.‏ (‏یوحنّا ۸:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ علاوه بر این،‏ مهر و علاقهٔ عمیق عیسی به مردم موجب می‌شد با میل و رغبت به آن‌ها آموزش دهد.‏ او دلش به حال مردم می‌سوخت زیرا مراجع دینی به جای آنکه حقیقت امر را در مورد خدا و اهداف او به آن‌ها بیاموزند،‏ گیج و سردرگم رهایشان کرده بودند.‏ ‏(‏متّیٰ ۹:‏۳۵،‏ ۳۶ خوانده شود.‏)‏ مردم تشنهٔ کلام خدا بودند و عیسی این را به خوبی می‌دانست.‏

۱۸.‏ کدام یک از خصوصیات عیسی برای شما گیرا و جالب است؟‏

۱۸ عیسی فروتن و دلسوز و مهربان بود.‏ مردم مهر و محبت او را نسبت به  خود احساس می‌کردند.‏ به همین خاطر،‏ با رضایت پیش او می‌رفتند و از او یاری می‌خواستند.‏ حتی کودکان به سوی او می‌رفتند.‏ (‏مَرقُس ۱۰:‏۱۳-‏۱۶‏)‏ عیسی همه را به یک چشم می‌نگریست و از بی‌عدالتی و ستم بیزار بود.‏ (‏متّیٰ ۲۱:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ او به زنان احترام می‌گذاشت با اینکه در آن زمان حرمت چندانی برای آنان قائل نبودند.‏ (‏یوحنّا ۴:‏۹،‏ ۲۷‏)‏ فروتنی و تواضع عیسی ظاهری و نمایشی نبود بلکه باطنی و حقیقی بود.‏ او حاضر بود برای خدمت به دیگران حتی به کارهایی که حقیر شمرده می‌شد دست بزند.‏ یک نمونهٔ آن موقعی بود که پای شاگردانش را شست،‏ کاری که در واقع خدمتکاری ساده باید انجام می‌داد.‏

عیسی بیماران را لمس می‌کند و شفایشان می‌بخشد

عیسی به هر جا که مردم بودند می‌رفت و به آن‌ها موعظه می‌کرد

۱۹.‏ مهربانی و دلسوزی عیسی را با ذکر نمونه توصیف کنید.‏

۱۹ عیسی نیازها و درد مردم را می‌دید و حس می‌کرد.‏ بخصوص وقتی چشمش به فردی رنجور و بیمار می‌افتاد به قدرت یَهُوَه،‏ معجزه می‌کرد و بیمار را شفا می‌داد.‏ (‏متّیٰ ۱۴:‏۱۴‏)‏ یک بار مردی جذامی نزد او آمد و گفت:‏ «اگر بخواهی،‏ می‌توانی مرا طاهر سازی.‏» عیسی که می‌دانست آن مرد چه درد و  رنجی می‌کشد با دلسوزی دست بر شانهٔ او گذاشت و گفت:‏ «می‌خواهم.‏ طاهر شو.‏» و مرد جذامی فوراً بهبود یافت.‏ (‏مَرقُس ۱:‏۴۰-‏۴۲‏)‏ آیا می‌توانید احساس این مرد رنج‌کشیده را در مقابل مهربانی و کمک عیسی تصوّر کنید؟‏

وفادار تا پای مرگ

۲۰،‏ ۲۱.‏ چرا می‌توان عیسی را نمونهٔ کامل وفاداری و اطاعت از خدا دانست؟‏

۲۰ عیسی نمونهٔ کامل وفاداری به یَهُوَه بود.‏ او با وجود هر گونه مخالفت و سختی همیشه خواست یَهُوَه پدرش را به انجام می‌رساند و از او اطاعت می‌کرد.‏ عیسی قاطعانه در مقابل وسوسه‌های شیطان مقاومت کرد و در هر شرایطی وفاداری‌اش را به پدر آسمانی‌اش حفظ کرد.‏ (‏متّیٰ ۴:‏۱-‏۱۱‏)‏ حتی در ابتدا افراد خانواده‌اش به او ایمان نیاوردند و می‌پنداشتند که عقلش را از دست داده است.‏ (‏مَرقُس ۳:‏۲۱‏)‏ اما عیسی همچنان پایدار و استوار باقی ماند و دست از خدمت به یَهُوَه برنداشت.‏ در مقابل توهین و بدرفتاری،‏ متانت و آرامش خود را حفظ می‌کرد و هیچ گاه در صدد انتقامجویی برنمی‌آمد.‏—‏۱پِطْرُس ۲:‏۲۱-‏۲۳‏.‏

 ۲۱ عیسی در آخرین روز زندگی‌اش بر روی زمین،‏ به گواهی عده‌ای شاهد دروغگو دستگیر شد و نزد گروهی قاضی بدخواه و فاسد برده شد.‏ او را محکوم کردند و مضحکهٔ مشتی اوباش ساختند.‏ سربازان شکنجه و آزارش دادند و سرانجام دست و پایش را به چوبهٔ اعدام میخ کردند.‏ او لحظه‌ای پیش از آنکه جان بسپارد فریاد برآورد:‏ «تمام شد!‏» (‏یوحنّا ۱۹:‏۳۰‏)‏ آری،‏ عیسی تا پای مرگ وفادار باقی ماند.‏ دشمنانش او را با بی‌رحمی زجرکش کردند اما این همه را تا آخرین نفس تحمّل کرد.‏ ‏(‏فیلِپّیان ۲:‏۸ خوانده شود.‏)‏ سه روز پس از مرگش،‏ یَهُوَه او را دوباره به صورت فرشته زنده کرد.‏ (‏۱پِطْرُس ۳:‏۱۸‏)‏ چند هفته بعد به آسمان برگشت،‏ و بر «دست راست خدا» نشست و منتظر ماند تا یَهُوَه او را بر تخت پادشاهی بنشاند.‏—‏عبرانیان ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏.‏

۲۲.‏ وفاداری عیسی تا پای مرگ راه رسیدن به چه نعمتی را برای ما هموار ساخت؟‏

۲۲ وفاداری عیسی تا پای مرگ،‏ راه رسیدن به زندگی جاودان در بهشت روی زمین را برای ما هموار ساخت.‏ ارادهٔ یَهُوَه از ابتدا این بود که بشر تا ابد در بهشت زندگی کند.‏ چگونه مرگ عیسی چنین نعمت بزرگی را ممکن ساخت‏؟‏ پاسخ این پرسش را در فصل بعد خواهید یافت.‏

sample-ad

POST A COMMENT.