نتیجه حرف ها

sample-ad

انسان نتیجه حرف هایی را که میزند خواهد دید،حرف زبانت میتواند حیات تورا حفظ کند،یا انرا بر باد دهد بنابراین نتیجه ی حرف های خود را خواهید دید.۱۸

۲۰_۲۱

 

POST A COMMENT.