فروتنی:رستگاری نزد خدا

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

هرچه بیشتر به مردم خدمت کنید،بزرگتر خواهید بود زیرا بزرگی در خدمت کردن است.کسی که خود را بزرگ میپندارد پست وکوچک خواهد شد.و کسی که […]

روح القدس

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

نان نمیتواند روح انسان را سیر کند !بلکه فقط کلام خداست که میتواند نیاز درونیه اورا براورده سازد.               […]

اطاعت خدا

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

فقط خدا را بپرست وتنها اورا اطاعت کن.                متی ۴:۷

شماره های اضطراری

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

1 موقع شک:رومیان۱۷:۱۰ وقت بیماری:اشعیا۶:۵۳ وقت افسردگی:مزمور۱۸:۳۴ 1

عظمت خدا ومهربانی خدا

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

مراصداکن وتورا پاسخ خواهم داد و تورا از چیزهای بزرگ و نیرومندی که انهارا نمیدانی آگاه خواهم ساخت.        ارمیا ۳:۳۳

محبت خدا

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 0

ای خداوند: محبت پایدار تو همچون اسمان ها نا محدود و وفاداری تو فراتر از ابر هاست.   مزامیرباب۳۶ایه۵

پیام صلیب

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 0

پیام صلیب برای انانی که در راه هلاکت هستند،پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم، قدرت خداست.     […]

1 2 3 4 5