به دوش کشیدن بار گناهان انسان ها

شهریور ۱۷, ۱۳۹۵ 2

با وجودی که عیسی مسیح خداوند، بار گناهان ما را بدوش گرفت، و ما را نجات داد. با این وجود گاهی مشکلات و زحمات بروی […]

مشاوره مسیحیت

شهریور ۱۳, ۱۳۹۵ 0

مشاوره مسیحی چسیت؟ ۱٫  آیا مشاوره مسیحی گرایش دوباره به قانون و شریعت نیست؟ خیر. آنانی که تأکید بر فیضی می کنند که سوای کار […]