توبه.انجیل.ایمان

خرداد ۵, ۱۳۹۵ 0

توبه ، انجیل ، ایمان     عیسی بعد از دستگیری یحیی تعمید دهنده خدمتش را در جهان با این جمله معروف شروع کرد : […]

اعتقادات(گناه نخستین)

خرداد ۴, ۱۳۹۵ 0

مسیحیان معتقدند انسان در خلقت اولیه اش پاک و مقدس آفریده شد ولی پس از گناه آدم این پاکی از وی گرفته شد و طبیعتش […]

اعتقادات (تثلیث)

خرداد ۴, ۱۳۹۵ 0

تثلیث تثلیث از اصول اعتقادات مسیحیان به شمار میرود و تمام مسیحیان باید به آن معتقد باشند تثلیث یعنی اینکه ۱.سه شخص(اقنوم ) هستند که […]

پیام صلیب

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 0

پیام صلیب برای انانی که در راه هلاکت هستند،پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم، قدرت خداست.     […]