حجاب در مسیحیت

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

حجاب در مسیحیت: همان‏طور که اشاره شد، ادیان الهی، به خاطر تناسبشان با فطرت و احکام کلّی، جهت و شیوه واحدی دارند. در مسیحیت، همانند […]