روح القدس

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

نان نمیتواند روح انسان را سیر کند !بلکه فقط کلام خداست که میتواند نیاز درونیه اورا براورده سازد.               […]