اسیر سرنوشت

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

این بار از اقیانوسی بی کران خسته تر از همیشه با تو سخن می گویم. اینجا بی ساحل ترین جای دنیاست و من اسیر قایقی […]