ده فرمان

دی ۳, ۱۳۹۶ 0

ده فرمان ده فرمان ( فهرستی از دستورات مذهبی است که طبق کتاب‌های سفر خروج و سفر تثنیه از جانب خدا، بر موسی در محلی […]