نامه ای از طرف پدر

مهر ۲۱, ۱۳۹۵ 0

  فرزندعزیزم   شاید تو مرا نمی شناسی ، ولی من همه چیز را در باره تو میدانم (مزمور ۱:۱۳۹ ) من نشستن و برخاستن […]

پدر

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

پدر در عهد عتیق به نام یهوه شناخته میشود که مسیحیان نامش را پدر گذاشته اند و یکی از سه خدای مسیحیان است او در […]