پدر

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

پدر در عهد عتیق به نام یهوه شناخته میشود که مسیحیان نامش را پدر گذاشته اند و یکی از سه خدای مسیحیان است او در […]