چگونه مسیحی شویم؟

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 2

کلام خداوند میفرماید، ” اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، […]