اعتقادات(گناه نخستین)

خرداد ۴, ۱۳۹۵ 0

مسیحیان معتقدند انسان در خلقت اولیه اش پاک و مقدس آفریده شد ولی پس از گناه آدم این پاکی از وی گرفته شد و طبیعتش […]