طریقه دعا کردن

آذر ۵, ۱۳۹۵ 0

?در وقت دعا ارتباط را برقرار کنید و فکر نکنید که حتما باید کلمات خاصی بکار بگیرید، ویا شبیه کسی که کشیش و یا در […]

آیین کیلیسایی

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

کلمهٔ آیین در زبان ارمنی به معنای ‹‹راز›› نیز می آید و مفهوم دینی آن عبارت است از دریافت ندیده ها و یا نشان مرئی […]

احکام عملی دین مسیح

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

هفت آیین مقدس به عقیده مسیحیان، مسیح که از مردگان برخاست، در جامعه مسیحى زیست مى کند و همراه آن است. همچنین وى پیوسته همان […]

1 2