پیام صلیب

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 0

پیام صلیب برای انانی که در راه هلاکت هستند،پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم، قدرت خداست.     […]

نتیجه حرف ها

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 0

انسان نتیجه حرف هایی را که میزند خواهد دید،حرف زبانت میتواند حیات تورا حفظ کند،یا انرا بر باد دهد بنابراین نتیجه ی حرف های خود […]

الهیات مسیحی

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

1 کلام مسیحی این کتاب دارای چهار بخش عمده،یک پیشگفتار،یک پسگفتار و دو پیوست می‏باشد.چهار بخش مزبور عبارتند از:۱-کتاب مقدس،وحی و الهام‏۲-اعتقادات اساسی در ایمان […]

وحی و نبوت

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

وحی مسیحی و پیوند آن با مسیح شناسی روشن جستجو و رهیابی وحی مسیحی موضوعی است که به طور قهری، انسان را به دنبال شناخت […]

شریعت

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

از رویدادهای مهم تاریخ مسیحیت و از مسائل مهم امروزی آن, عدم توجه به شریعت و کنار گذاشتن آن توسط مسیحیان از دایره مسائل دینی […]

نجات شناسی

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

طبق اعتقاد مسیحیان انسان پس از سقوط لازم بود تا خداوند را از خودش خشنود سازد و برای جبران این گناه و گناهان بعدی ، […]

گناه نخستین

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

مسیحیان معتقدند انسان در خلقت اولیه اش پاک و مقدس آفریده شد ولی پس از گناه آدم این پاکی از وی گرفته شد و طبیعتش […]

تثلیث

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

تثلیث تثلیث از اصول اعتقادات مسیحیان به شمار میرود و تمام مسیحیان باید به آن معتقد باشند تثلیث یعنی اینکه ۱.سه شخص(اقنوم ) هستند که […]

روح القدس

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

در میان سه خدای مسیحیان از این خدا کمتر نام برده شده و در کتاب مقدس نیز کمترین مرتبه را به او داده اند خدای […]

1 2 3