پسر

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

در کتاب عهد عتیق هیچ نامی از خدای پسر به چشم نمیخورد تنها در میان مسیحیان بود که این نام به عنوان خدا به شهرت […]

پدر

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

پدر در عهد عتیق به نام یهوه شناخته میشود که مسیحیان نامش را پدر گذاشته اند و یکی از سه خدای مسیحیان است او در […]

چهار اصول معنوی کدامند؟

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵ 0

چهار اصول مَعنَوی کدامند؟ جواب: از طریق چهار اصول معنوی میتوان مژدۀ نجات را، که بواسطۀ ایمان به عیسی مسیح دریافت می شود، با دیگران […]

1 2 3